Construction of TtsI Mutant of Rhizobia and Identification of Nodulation Phenotype

TIAN Bo-yu, SUN Zhi-jun, LIU Han-xi, WEN Ying-nan, WANG Jie-qi, LYU Hao, ZHOU Hong-yang, HUANG Xiu-zheng, LIU Chun-yan, WANG Jin-hui, XIN Da-wei , CHEN Qing-shan

CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES ›› 2020, Vol. 42 ›› Issue (1) : 17.

PDF(2089 KB)
Welcome to CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES,
PDF(2089 KB)
CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES ›› 2020, Vol. 42 ›› Issue (1) : 17. DOI: 10.19802/j.issn.1007-9084.2020023

 Construction of TtsI Mutant of Rhizobia and Identification of Nodulation Phenotype

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2020, 42(1): 17 https://doi.org/10.19802/j.issn.1007-9084.2020023

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(2089 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/