Breeding and genetic background of the high-oleic peanut variety Yuhua 37

QIN Li, LIU Hua§, ZHANG Xin-you, DU Pei, DAI Xiao-dong, SUN Zi-qi, QI Fei-yan, DONG Wen-zhao, GU Jian-zhong, HUANG Bing-yan, HAN Suo-yi, ZHANG Zhong-xin, XU Jing, GAO Wei

CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES ›› 2021, Vol. 43 ›› Issue (4) : 608.

PDF(1322 KB)
Welcome to CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES,
PDF(1322 KB)
CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES ›› 2021, Vol. 43 ›› Issue (4) : 608. DOI: 10.19802/j.issn.1007-9084.2020144

Breeding and genetic background of the high-oleic peanut variety Yuhua 37

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2021, 43(4): 608 https://doi.org/10.19802/j.issn.1007-9084.2020144

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(1322 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/