Genetic analysis of peanut quality traits based on a diallel cross design

QI Fei-yan, SUN Zi-qi, HUANG Bing-yan, QIN Li, SHI Lei, LIU Hua, WANG Xiao, TIAN Meng-di, ZHENG Zheng, DONG Wen-zhao, ZHANG Xin-you

CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES ›› 2021, Vol. 43 ›› Issue (4) : 600.

PDF(978 KB)
Welcome to CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES,
PDF(978 KB)
CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES ›› 2021, Vol. 43 ›› Issue (4) : 600. DOI: 10.19802/j.issn.1007-9084.2020251

Genetic analysis of peanut quality traits based on a diallel cross design

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2021, 43(4): 600 https://doi.org/10.19802/j.issn.1007-9084.2020251

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(978 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/