Effects of strip intercropping of maize and peanut on nitrogen uptake and soil microbial community diversity

Qi-qi DONG, Yang YUAN, Qi DU, Zhen-hua LIU, Xiao-long SHI, Ke-zhao ZHANG, Dong-ying ZHOU, Xu YANG, Xiao-guang WANG, Chun-ji JIANG, Xi-bo LIU, Feng GUO, Xin-hua ZHAO, Hai-qiu YU

CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES ›› 2022, Vol. 44 ›› Issue (6) : 1296-1306.

PDF(2224 KB)
Welcome to CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES,
PDF(2224 KB)
CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES ›› 2022, Vol. 44 ›› Issue (6) : 1296-1306. DOI: 10.19802/j.issn.1007-9084.2021283

Effects of strip intercropping of maize and peanut on nitrogen uptake and soil microbial community diversity

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2022, 44(6): 1296-1306 https://doi.org/10.19802/j.issn.1007-9084.2021283

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(2224 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/