Development of novel peanut germplasm with resistance to late leaf spot and elite yield and plant-type characteristics

Peng-xia GUO, Yu YOU, Bo-lun YU, Jian-bin GUO, Huai-yong LUO, Li HUANG, Nian LIU, Wei-gang CHEN, Yong LEI, Bo-shou LIAO, Li-ying YAN, Hui-fang JIANG, Xiao-jing ZHOU

CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES ›› 2023, Vol. 45 ›› Issue (1) : 95-101.

PDF(683 KB)
Welcome to CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES,
PDF(683 KB)
CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES ›› 2023, Vol. 45 ›› Issue (1) : 95-101. DOI: 10.19802/j.issn.1007-9084.2021316

Development of novel peanut germplasm with resistance to late leaf spot and elite yield and plant-type characteristics

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2023, 45(1): 95-101 https://doi.org/10.19802/j.issn.1007-9084.2021316

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(683 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/