Cloning and drought-tolerance analysis of GmNAC8 transcription factor gene response to drought stress

FANG Yi-sheng, LIU Bao-hong, CHEN Shui-lian, CHEN Hai-feng, ZHAN Chan-juan, YUAN Song-li, HAO Qin-nan, YANG Zhong-lu, ZHANG Xiao-juan, SHAN Zhi-hui, QIU De-zhen, CHEN Li-miao*, ZHOU Xin-an*

CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES ›› 2017, Vol. 39 ›› Issue (1) : 1.

PDF(3041 KB)
Welcome to CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES,
PDF(3041 KB)
CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES ›› 2017, Vol. 39 ›› Issue (1) : 1. DOI: 10.7505/j.issn.1007-9084.2017.01.001

Cloning and drought-tolerance analysis of GmNAC8 transcription factor gene response to drought stress

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2017, 39(1): 1 https://doi.org/10.7505/j.issn.1007-9084.2017.01.001

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(3041 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/