Inheritance and gene mapping of resistance to soybean mosaic virus strain SC3 in soybean cultivar Wandou 33

WANG Da-gang,CHEN Sheng-nan,HUANG Zhi-ping,YU Guo-yi,WU Qian,HU Guo-yu,LI Jie-kun*

CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES ›› 2019, Vol. 41 ›› Issue (4) : 531.

PDF(6911 KB)
Welcome to CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES,
PDF(6911 KB)
CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES ›› 2019, Vol. 41 ›› Issue (4) : 531. DOI: 10.7505/j.issn.1007-9084.2019.04.007

Inheritance and gene mapping of resistance to soybean mosaic virus strain SC3 in soybean cultivar Wandou 33

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2019, 41(4): 531 https://doi.org/10.7505/j.issn.1007-9084.2019.04.007

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(6911 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/