Analysis of salt tolerance function of GmLecRlk gene in soybean

Qing-wei FANG, Yan-zheng ZHANG, Ji-qiang ZHENG, Ze-yang LI, Yue LI, Jia-liang ZHAO, Xue-song WANG, Xing-chao CHANG, Long CHEN, Ya JING, Chun-xiao SONG, Yong-guang LI

CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES ›› 2022, Vol. 44 ›› Issue (6) : 1267-1274.

PDF(3680 KB)
Welcome to CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES,
PDF(3680 KB)
CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES ›› 2022, Vol. 44 ›› Issue (6) : 1267-1274. DOI: 10.19802/j.issn.1007-9084.2021263

Analysis of salt tolerance function of GmLecRlk gene in soybean

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2022, 44(6): 1267-1274 https://doi.org/10.19802/j.issn.1007-9084.2021263

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(3680 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/