Welcome to CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES,
Maize/soybean intercropping system enhances stresses tolerance of soybean during seed germination
CHEN Feng, LIU Xin, MENG Yong-jie, SHUAI Hai-wei, ZHOU Wen-guan, YANG Feng, LIU Wei-guo, YONG Tai-wen, YANG Wen-yu, SHU Kai
中国油料作物学报 . 0, (): 200 .  DOI: 10.7505/j.issn.1007-9084.2017.05.008