Welcome to CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES,
Parental analysis of soybean cultivars released in Guangxi
TANG Fu-yue, LIANG Jiang, WEI Qing-yuan, CHEN Wen-jie, GOU Xiao-hong, CHEN Yuan *
CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES . 2019, (3): 369 - .  DOI: 10.7505/j.issn.1007-9084.2019.03.008