Welcome to CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES,
Factors affecting the number of single silique in Brassica napus
CHEN Wei, ZU Feng, LUO Yan-qing, ZHAO Kai-qing, ZHANG Jian-kun, ZHANG Guo-jian, LIU Ya-jun, DONG Yun-song, LI Jing-feng, WANG Jing-qiao*
CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES . 2019, (3): 331 - .  DOI: 10.7505/j.issn.1007-9084.2019.03.004