Welcome to CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES,
Cadmium concentration and translocation in paddy fields with different peanut varieties
WANG Fei,WANG Jian-guo,LIU Deng-wang,LI Lin*,WAN Shu-bo,ZHANG Hao, ZHANG LI-qing, ZOU Dong-sheng
CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES . 2019, (4): 568 - .  DOI: 10.7505/j.issn.1007-9084.2019.04.011