Welcome to CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES,
Development, potential and adaptation of Chinese rapeseed industry
LIU Cheng,FENG Zhong-chao,XIAO Tang-hua,MA Xiao-min,ZHOU Guang-sheng,HUANG Fenghong, LI Jia-na,WANG Han-zhong*
CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES . 2019, (4): 485 - .  DOI: 10.7505/j.issn.1007-9084.2019.04.001