Welcome to CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES,
Phenotypic characteristics and genetic analysis of multi-inflorescence trait in Brassica napus
LU Hong-chen,WU Han-fei,WEN Jing,YI Bin,MA Chao-zhi,TU Jin-xing,FU Ting-dong,SHEN Jin-xiong*
CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES . 2019, (6): 850 - .  DOI: 10.19802/j.issn.1007-9084.2019097