Welcome to CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES,
 Automatic acquisition of accurate phenotype from stems of soybean based on semantic segmentation and its application in selection of imported line materials
ZHU Rong-sheng , LI Shuai , YAN Xue-hui , YAN Zhuang-zhuang , YU Jiang-lin , SHI Jia , SU Xiao-yan, CAO Yang-yang , XIN Da-wei , LI Yang , JIANG Hong-wei , ZHAO Zhen-qing , ZHANG Zhan-guo , CHEN Qing-shan
CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES . 2020, (1): 61 - .  DOI: 10.19802/j.issn.1007-9084.2020028