Welcome to CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES,
 Characteristics and energy consumption of microwave coupled with hot air drying process of peanut pods
​WANG Zhao-zhao, , LU Feng-yin , ZHU Guang-cheng , YANG Hui , GUO Wen-ying , ZHAI Chen-lu , HAN Jun-hao , DONG Jun-hui , DONG Tie-you
CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES . 2020, (1): 140 - .  DOI: 10.19802/j.issn.1007-9084.2019142