Welcome to CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES,
Dynamics of insect community diversity and main pests and natural enemies in Qingdao peanut field
ZENG Qing-chao, SHI Cheng-ren, QIN Sheng-nan, QU Chun-juan, JU Qian, DU Long, LI Xiao, JIANG Xiao-jing, QU Ming-jing
CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES . 2020, (3): 493 .  DOI: 10.19802/j.issn.1007-9084.2019091