Welcome to CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES,
Quantification of major triglycerides in vegetable oils by liquid chromatography-tandem mass spectrometry
ZHAO Xin-nan, WANG Xiu-pin, LI Pei-wu, YIN Nan-ri, WAN-Li hao, WANG Xiao, ZHANG Liang-xiao
CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES . 2020, (3): 356 - .  DOI: 10.19802/j.issn.1007-9084.2020017