Welcome to CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES,
Gene isolation and characterization of 5 fatty acyl-ACP thioesterase in Brassica napus
XIONG Teng, CHEN Zhang-bin, ZHANG Zhen-qian, CHEN Hao, YUAN Yong, XIONG Xing-hua, WU Xian-meng, GUAN Chun-yun, XIAO Gang
CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES . 2021, (2): 212 - .  DOI: 10.19802/j.issn.1007-9084.2019275