Welcome to CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES,
Genetic analysis and QTL mapping of soybean leaf shape under rhizobia inoculated environment
YANG Yong-qing, CHEN Sheng-nan, LI Xin-xin, ZHAO Qing-song, FU Ya-shu, YANG Chun-Yan, ZHANG Meng-chen, LIAO Hong
CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES . 2021, (5): 825 .  DOI: 10.19802/j.issn.1007-9084.2020105