Welcome to CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES,
Effects of N, P and K ratio on nutrient absorption, yield and economic benefit of peanut under sugarcane / peanut intercropping
Hai-ning WU, Zhi-peng HUANG, Xiu-mei TANG, Fa-qian XIONG, Jing JIANG, Rui-chun ZHONG, Zhu-qiang HAN, Jing LIU, Liang-qiong HE, Rong-hua TANG
CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES . 2023, (1): 155 -163 .  DOI: 10.19802/j.issn.1007-9084.2021318