Welcome to CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES,
Distribution of pod shattering resistant gene pdh1 in varieties for multiple variety tests in Yangtze River regions
Ling DOU, Qing-nan HAO, zhong-lu YANG, Shui-lian CHEN, Xian-zhi WANG, Zhi-hui SHAN, Xin-an ZHOU
CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES . 2023, (4): 704 -710 .  DOI: 10.19802/j.issn.1007-9084.2022137