Welcome to CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES,
Inheritance analysis and QTL mapping of main stem height and lateral branch length in peanut (Arachis hypogaea L.)
LIU Hua, ZHANG Xin-You, HAN Suo-yi, YAN Mei, XU Jing, Dong Wen-zhao,Sun Zi-qi
CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES . 2013, (5): 508 - .  DOI: 10.7505/j.issn.1007-9084.2013.05.007