Welcome to CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES,
Breeding and genetic background of the high-oleic peanut variety Yuhua 37
QIN Li, LIU Hua§, ZHANG Xin-you, DU Pei, DAI Xiao-dong, SUN Zi-qi, QI Fei-yan, DONG Wen-zhao, GU Jian-zhong, HUANG Bing-yan, HAN Suo-yi, ZHANG Zhong-xin, XU Jing, GAO Wei
CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES . 2021, (4): 608 - .  DOI: 10.19802/j.issn.1007-9084.2020144