Welcome to CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES,
Cloning, bioinformatics analysis and function identification of two soybean ERD15 genes
Sha-sha CAO, Nan WU, Li-ping WANG, Xiao-yu LIU, Wei-qi WANG, Gui-feng ZHANG, Fa-wei WANG, Xiao-wei LI
CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES . 2022, (4): 790 -797 .  DOI: 10.19802/j.issn.1007-9084.2021140