Welcome to CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES,
Grey correlation analysis of nutrient accumulation characteristics and yield traits of winter rapeseed in North China
Ming-chuan ZHU, Jun-yan WU, Li MA, Shi-qian GUO, Xiao-ru CUI, Xiu-cun ZENG, Li-jun LIU, Yuan-yuan PU, Xue-cai LI, Wan-cang SUN
CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES . 2023, (1): 72 -82 .  DOI: 10.19802/j.issn.1007-9084.2021317