Welcome to CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES,
QTL analysis of plant height development dynamics in Brassica napus L.
Yu-qi HE, Kun-jiang YU, Yuan-hong LI, Qian WANG, Xu YANG, Xian-ya WANG, En-tang TIAN
CHINESE JOURNAL OF OIL CROP SCIENCES . 2023, (4): 684 -693 .  DOI: 10.19802/j.issn.1007-9084.2022147